newsاستاندار های پیچ و مهره تاريخ ارسال خبر: 1395/11/04
newsپیچ و مهره گالوانیزه گرمتاريخ ارسال خبر: 1395/11/02
فرآینده گالوانیزه گرم برای پیچ و مهره ها حاوی سه مرحله ی مهم می باشد بيشتر
newsمزيت هاي سازه پيچ و مهرهتاريخ ارسال خبر: 1395/10/29
سرعت اجرا و نصب، کیفیت ساخت و همچنین پرت مصالح از مزیت های ساخت سازه های پیچ و مهره ای نسبت به دیگر سازه ها استبيشتر
newsهزینه کمتر وعدم نیاز به فضای کار و ...از فوايد سازه پيچ و مهرهتاريخ ارسال خبر: 1395/10/29
هزینه کمتر،عدم نیاز به فضای کار،مقاوت در برابر آتش، خوردگی سازه،رواج جهانی وامکان استفاده در مدیریت حوادث از دیگر مزایای سازه های پیچ و مهره ای می باشدبيشتر
newsسازه پیچ و مهرهتاريخ ارسال خبر: 1395/10/28
newsالزام وجود پیچ و مهرهتاريخ ارسال خبر: 1395/10/26
آيا مي شود اجزاي يک خودرو را بدون پيچ و مهره به هم وصل کنيم؟ بيشتر
newsانواع پوشش گالوانیزه در پیچ و مهرهتاريخ ارسال خبر: 1394/02/18
انواع پوشش گالوانیزه در پیچ و مهرهبيشتر
newsپيچ و مهرهتاريخ ارسال خبر: 1393/12/16
پيچ و مهرهبيشتر
newsپيچ شيروانيتاريخ ارسال خبر: 1393/12/10
پيچ شيروانيبيشتر
newsافتتاحيه اخبار سايتتاريخ ارسال خبر: 1393/12/03
افتتاحيه اخبار سايتبيشتر
< 1  2  3 

اطلاعات تماس

TOP