جزئيات خبر


بازرسی چشمی پیچ و مهره1396/01/27

زمانیکه بازرسی چشمی و ظاهری بروی پیچ و مهره ها صورت می گیرد

بازرسی چشمی پیچ و مهره :
 زمانیکه بازرسی چشمی و ظاهری بروی پیچ و مهره ها صورت می گیرد، این امر سبب کاهش دیگر مبالغ بازرسی پیچ و مهره مانند آزمون های مخرب و غیر مخرب می شود. در نتیجه، این بازرسی ها از اهمیت های ویژه ای برخوردار می باشند. زمانیکه پیچ و مهره ها طبق قوانینی که در استاندارهای پیچ و مهره وجود دارد، به سبب عیب های ظاهری مردود شوند، دیگر احتیاجی به آزمایشات و بررسی های بعدی نمی باشد و از سوی دیگر بازرسی ظاهری به تنهایی برای تایید پیچ و مهره کافی نمی باشد. نکته دیگر این مورد می باشد که بعضی از عیب ها و ابعاد به طور واضح در استاندار ها معین شده است و مهارت و تجربه شخص بازرس پیچ و مهره در این زمان ضروری خواهد بود. همچنین با انجام دادن تست های مخرب روی این پیچ و مهره ها می توان مشکل ها را برطرف کرد.
 پیوسته میزان پیچ و مهره های ارسال شده برای تست های غیر مخرب همانند بازرسی چشمی بیشتر از میزان پیچ و مهره ها برای تست های مخرب می باشد که از بین آن ها نمونه های مشکوک را شناسایی کرده و برای آزمون های مکانیکی جدا می کنند.
 عیب و نقص هایی که در بازرسی های چشمی پیچ و مهره قابل شناسایی می باشد : 1- ترک ها، 2- درزها، 3- شکاف، 4- حفره، 5-چین خوردگی

ساير اخبار


newsآیا قطعات یک خودرو را می توان بدون هیچ پیچ و مهره ای بهم وصل کرد؟تاريخ ارسال خبر: 1396/05/02
در تمام وسایل آشپزخانه همانند گاز،کابینت و یا حتی چراغ آویزان سقفی از پیچ و مهره استفاده شده استبيشتر
newsنگاهی به گذر پیچ و مهره در کشور ایرانتاريخ ارسال خبر: 1396/04/31
دیرینگی پیچ و مهره در کشور ایران شامل یک قرن می شودبيشتر
newsبازرسی چشمی پیچ و مهرهتاريخ ارسال خبر: 1396/01/27
زمانیکه بازرسی چشمی و ظاهری بروی پیچ و مهره ها صورت می گیردبيشتر
newsدستور کار بازرسی پیچ و مهرهتاريخ ارسال خبر: 1395/12/25
دستور کار بازرسی وضعیت پیمانکار در مورد پیچ و مهره باید دست کم گزینه های زیر را رعایت کرده باشدبيشتر
newsمرحله تولید پیچ و مهره به صورت زیر می باشدتاريخ ارسال خبر: 1395/12/24
کله زنی : برای تولید پیچ و مهره اول باید میلگردهای فولادی زا به وسیله دستتگاه های صاف کننده به دستگاه کله زنی بفرستندبيشتر
newsنظارت بر محصولات جایگزین پیچ و مهره و سنجیدن تاثیرات آن محصولات بر کارکرد آنتاريخ ارسال خبر: 1395/12/16
پیچ و مهره هایی که در صنعت های متفاوتی کاربرد دارند در مکان هایی که قابل کاربرد هستند جایگزینی نمی توان برای آن ها انتخاب کرد که مورد کاربرد باشندبيشتر
newsموردهای کارکرد و استفاده های پیچ و مهرهتاريخ ارسال خبر: 1395/12/09
پیچ و مهره ها به دلیل آنکه اتصلاتی باز شدنی هستند در بیشتر محصولات و صنعت های متفاوت مورد استفاده قرار می گیرندبيشتر
newsقیمت های پیچ و مهره در داخل و خارج کشورتاريخ ارسال خبر: 1395/12/02
قیمت پیچ و مهره طبق شرایط زیر مشخص می شود : پوشش سطح پیچ و مهره، تعداد خرید پیچ و مهره، ابعاد و اندازه آن، گام پیچ، جنس مواد پیچ و مهره.بيشتر
newsممانعت از خوردگی پیچ و مهره تاريخ ارسال خبر: 1395/11/26
پایداری اتصال های موجود در پیچ و مهره بر میزان خوردگی که در محیطی که پیچ و مهره وجود داردبيشتر
newsدلیل های اولویت قرار گرفتن پیچ و مهره نسبت به پین و پیچتاريخ ارسال خبر: 1395/11/24
موضوع بسیار مهمی که پرچ ها را نسبت به پیچ و مهره متمایز کرده و همچنین اثر بخشی خود را از دست بدهندبيشتر
 1  2  3 > 

اطلاعات تماس

TOP