جزئيات خبر


دستور کار بازرسی پیچ و مهره1395/12/25

دستور کار بازرسی وضعیت پیمانکار در مورد پیچ و مهره باید دست کم گزینه های زیر را رعایت کرده باشد

دستور کار بازرسی پیچ و مهره:
 دستور کار بازرسی وضعیت پیمانکار در مورد پیچ و مهره باید دست کم گزینه های زیر را رعایت کرده باشد :
 تاییدیه و کارخانه تولید کننده پیچ و مهره به دلیل نظارت داشتن در مورد مطابقت طریقه تولید با موارد ضروری پروژه گرفته شود. تاییدیه های کارخانه تولید کننده پیچ و مهره در پرونده پروژه حفظ شود. مکان مساعدی را برای حفظ کردن پیچ و مهره لحاظ کنند. راه حل درست به منظور بازرسی پیچ و مهره ها در نظر بگیرند.البته باید بازرسی پیچ و مهره طبق محصول تولید شده صورت پذیرد. دستور کارهای جمع آوری شده در زمینه راه های محکم کردن و سفت کردن پیچ و مهره به دست آورده شود. افرادی که این پروژه را انجام می دهند باید از راه هایی که برگرفته شده از سفت و محکم کردن پیچ و مهره ها اصلاع داشته باشند. افرادی که بر پیچ و مهره ها نظارت می کنند باید یک سری دوره های آموزشی درباره این موضوعات سپری کرده باشند و همچنین اطلاعات کافی نیز داشته باشند.
 شخصی که پیچ و مهره را نصب می کند باید صلاحیت :
 افرادی که برای نصب کردن پیچ و مهره و نیروی پیش تنیدگی در پیچ و مهره های مقاوم مشغول به کار هستند باید دست کم یک سری اطلاعات و مهارت کافی در این زمینه داشته باشند. استفاده از نیروهایی که دارنده صلاحیت در زمینه پیچ و مهره هستند منجر به دست آوردن اطمینان در زمینه درست مصرف شدن محصولات در مکان خودشان خواهد شد. پیچ و مهره ها باید دارای اطلاعات زیر باشند: شناسایی کردن رده پیچ و مهره ها روغنکاری پیچ و مهره ها بهره وری از فهرست مطالب کارگاهی پیچ و مهره ها سنجیدن شرایط سفت شدن اولیه پیچ و مهرهی

ساير اخبار


newsآیا قطعات یک خودرو را می توان بدون هیچ پیچ و مهره ای بهم وصل کرد؟تاريخ ارسال خبر: 1396/05/02
در تمام وسایل آشپزخانه همانند گاز،کابینت و یا حتی چراغ آویزان سقفی از پیچ و مهره استفاده شده استبيشتر
newsنگاهی به گذر پیچ و مهره در کشور ایرانتاريخ ارسال خبر: 1396/04/31
دیرینگی پیچ و مهره در کشور ایران شامل یک قرن می شودبيشتر
newsبازرسی چشمی پیچ و مهرهتاريخ ارسال خبر: 1396/01/27
زمانیکه بازرسی چشمی و ظاهری بروی پیچ و مهره ها صورت می گیردبيشتر
newsدستور کار بازرسی پیچ و مهرهتاريخ ارسال خبر: 1395/12/25
دستور کار بازرسی وضعیت پیمانکار در مورد پیچ و مهره باید دست کم گزینه های زیر را رعایت کرده باشدبيشتر
newsمرحله تولید پیچ و مهره به صورت زیر می باشدتاريخ ارسال خبر: 1395/12/24
کله زنی : برای تولید پیچ و مهره اول باید میلگردهای فولادی زا به وسیله دستتگاه های صاف کننده به دستگاه کله زنی بفرستندبيشتر
newsنظارت بر محصولات جایگزین پیچ و مهره و سنجیدن تاثیرات آن محصولات بر کارکرد آنتاريخ ارسال خبر: 1395/12/16
پیچ و مهره هایی که در صنعت های متفاوتی کاربرد دارند در مکان هایی که قابل کاربرد هستند جایگزینی نمی توان برای آن ها انتخاب کرد که مورد کاربرد باشندبيشتر
newsموردهای کارکرد و استفاده های پیچ و مهرهتاريخ ارسال خبر: 1395/12/09
پیچ و مهره ها به دلیل آنکه اتصلاتی باز شدنی هستند در بیشتر محصولات و صنعت های متفاوت مورد استفاده قرار می گیرندبيشتر
newsقیمت های پیچ و مهره در داخل و خارج کشورتاريخ ارسال خبر: 1395/12/02
قیمت پیچ و مهره طبق شرایط زیر مشخص می شود : پوشش سطح پیچ و مهره، تعداد خرید پیچ و مهره، ابعاد و اندازه آن، گام پیچ، جنس مواد پیچ و مهره.بيشتر
newsممانعت از خوردگی پیچ و مهره تاريخ ارسال خبر: 1395/11/26
پایداری اتصال های موجود در پیچ و مهره بر میزان خوردگی که در محیطی که پیچ و مهره وجود داردبيشتر
newsدلیل های اولویت قرار گرفتن پیچ و مهره نسبت به پین و پیچتاريخ ارسال خبر: 1395/11/24
موضوع بسیار مهمی که پرچ ها را نسبت به پیچ و مهره متمایز کرده و همچنین اثر بخشی خود را از دست بدهندبيشتر
 1  2  3 > 

اطلاعات تماس

TOP